Tiberius Gracchus Kimdir

Tiberius Gracchus Kimdir

Tiberius Gracchus, roma tribünus’u (Roma M.ö. 162 – ay.y. M.ö. 133). Gracchus’ların ilki. İhtiraslı bir insandı, Roma’yı daha büyük bir devlet yapmak için doğduğuna inanıyordu. Yenilgiyi kabul etmez, sabır diye bir şev bilmezdi. 10 Yaşında augur, 17 yaşında askerî tribunus oldu. Ispanya’da roma* ordusunun Numantia’hlara teslim olmasından sonra askerlik mesleğinden çekilmek zorunda kaldı. Siyasete atıldı. Etruria köylerinin boşaltılmasından heyecanlandı, tarım alanında reformlar yapılmasını lüzumlu buldu. Roma geleneklerine bağlı bir ihsan olarak Roma’nın ancak toprak sahipleri tarafından korunabileceğine inanıyordu. M. ö. 134’te halk tribunus’u seçildi. Küçük mülkiyeti yeniden kurarak bir orta sınıf yaratmağa çalıştı. Bütün vatandaşların Ager publicus*t2in yararlanma hakkını sınırlandıran eski kanunları yumuşatan bir tarım kanunu teklif etti, Fakat soylular, zamanla değişerek meşru bir hak haline gelen atalardan kalma bu âdetin değiştirilmesinden hoşlanmadılar, büyük bir haksızlığın kurbanı oldukları inancına vardılar. Tribunus Octayius’u Tiberius Gracchus’a karşı kullandılar. Octavius, Rogatio sempronia’yı veto etti (133 ilkbaharı), Tiberius Gracchus siyasî devrimlerine karşı çıkan bu direnme hareketlerinin etkisi altında kaldı, bu arada iki kanunsuz iş yaptı: Octavius’a halkın zoruyle işten el çektirdi ve tribunusluğa yeniden adaylığını koyarak, kendisini seçmelerini halktan istedi. Kayınpederi Appius Claudius Pulcher ve konsül Mucius Scaevola gibi ılımlı soylular da onu desteklemekten kaçındılar. Hem zor köy hayatına yeniden başlamak istemeyen, hem de soylu sınıfın propagandasının etkisinde kalan halk (plep sınıfı) Tiberus Gracchus’u yalnız bıraktı. Bir ayaklanma sırasında Gracchus, $00 taraftarıyle birlikte öldürüldü ve cesetleri Tevere’ye atıldı (133 yazı). Tiberius Gracchus’un Roma’nın siyasî ye askerî gücünü dayandırmak istediği plep sınıfı bu göreve lâyık olamamıştı. Scipion Emilianus’un çevresinde toplanan soylular kendi özel çıkarlarıyle vatanın çıkarlarını birbirine karıştırıyorlardı, halbuki soyluların ılımlı bölümü ile Gracchus’un ittifakı bir yanlış anlaşmaya dayanmıştı. Ilımlılar tarım reformunu işlerine geldiği için kabul etmişlerdi: oysa Tiberius Gracchus’un doktrinci kafası yunanlı Öğretmenleri Kyme’li Blossios ve Midilli’Ü Diophanes’in fikirleriyle yoğurulmuştu: o, bütün toplumun halk yararına olmak üzere baştan başa yeniden düzenlenmesini istiyordu.

Yorum yazın