Thomas Nash

Thomas Nash, İngiliz yazarı (Lowestoft, Suffolk 1567-Londra 1601). Hiciv yeteneğini, daha ilk eseri olan The Anatomie of Absurditie’de (Saçmalığın A-natomisi) [1588] ortaya koydu. Bu eserinde, birçok ahlâk ve edebiyat meselesini e-le alır. Pierce Pennilesse, His Supplication to the Devil (Meteliksiz Peter’in Şeytana Yalvarışı) [1592], Christs T ear es over Jerusalem (İsa’nın Kudüs için Döktüğü Gözyaşları) [1593] ve daha sonra yazdığı Lenten S tuff e (1599) adlı eserde çağının toplumuna, bazı çağdaşlarına, özellikle Gabriel Harvey’e şiddetle çatar. Greene ve Marlowe ile Summers Last Will and Testament (Summer’m Son Dileği ve Vasiyetnamesi) [1592], Jonson ile de The isle of Dogs (Köpekler Adası) [1597] adlı piyesleri yazdı. Ayrıca The Unfortunate Traveller, or The Life of Jack Wilton (Bahtsız Yolcu veya Jack Wilton’un Hayatı) [1594] adlı bir romanı yayımlandı. (L)

Yorum yazın