Thomas Mann kimdir

Thomas Mann kimdir – Thomas Mann hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
Thomas Mann alman yazan (Lübeck 1875 – Zürich 1955). Heinrich Mann’ın kardeşi. Bir tüccar ailesinin çocuğu idi. Ailesinin varlıklı olması dolayısıyle iyi bir e-ğitim gördü. Babasının ölümüyle ortaya çıkan malî güçlükler yüzünden Münih’e göç etti, burada üniversiteye girdiyse de öğrenimini tamamlayamadı. Haftalık hiciv dergisi Simplicissimus*ta hikâye yazmağa başladı. Sonradan bu hikâyelerini Der kleine Herr Friedemann (Küçük Friedemann Beyefendi) [1898] adlı kitapta topladı. 1897’de kardeşi Heinrich ile İtalya’ya gitti, bu sırada ilk büyük eseri Buddenbrooklar* ’ı (Buddenbrooks) [1901] yazdı. Zengin bir burjuva ailesinin düşüşünü dile getiren bu destansı roman, Mann’a büyük bir ün sağladı. Yazar daha sonra yazdığı hikâye ve romanlarda (Tonio Kroger [1903]; Alaca Karanlıkta [Tristan], 1903; Königliche Hoheit [Kral Hazretleri], 1809; Venedik’te ölüm [Detr Tod in Venedig], 1913), sanatla hayat arasındaki çelişki ile iki ayrı hayat görüşü, düşünce ve eylem arasındaki karşıtlığı çeşitli biçimlerde dile getirdi. Büyülü Dağ (Der Zauberberg) adlı romanını 1924’te yayımladı. Bunu, alaylı ve içli bir üslûpla yazdığı Unordnung und Frühes Leid (Düzensizlik ve Mevsimsiz Acı) [1926] adlı otobiyografik hikâye izledi. Büyülü Dağ’da bir medeniyetin tümüye çöküşünü, Doktor Faustus’-ta (1947) ise son savaştan yıkıntı halinde çıkan Almanya’yı anlattı. Hitler iktidara gelince (1933), Mann sürgüne gönderildi. 1936’da alman vatandaşlığından çıkarıldı. Fransa’ya, İsviçre’ye, oradan da Kaliforniya’ya sığındı. Bundan sonraki eserlerinde töre-sel konular yanında (Değişen Kafalar [Die Vertauschten Köpfe], 1940), barbarlığın tehdit ettiği ruh ve düşünce güçlerini savundu ve romanlarında çağımız dünyasının meselelerine çağrışımlar getiren büyük mitosları işledi: Joseph und seine Brüder (Yusuf ve Kardeşleri); Die Geschichte Jaakobs (Ya-kup’un Hikâyeleri) [1933]; Der Junge Joseph (Genç Yusuf) [1934]; Joseph in Ägypten (Yusuf Mısır’da) [1936] v.b. Bu eserlerde Kutsal Kitap’taki olayları İnsanî boyutları içinde yeniden yaşatmağa, eski din büyüklerine ince ve acılı bir duyarlık vermeğe, dm büyüklerinin psikolojik durumlarını tanımlamağa çalıştı. Bu eserleri, Carlotta Weimar (1939), Der Ervählte (Tanrı’nın Sevgili Kulu) [1951], yarım kalmış Bekanntnisse des Hochstaplers Felix Krull (Sai-nayi Şövalyesi Felix Krull’un Itiraflan)

[1954] adlı romanları izledi.

Mann, burjuva geleneklerine ve ahlâkına karşı çıkan kesin ve gerçekçi gözlemleri bakımından natüralist bir yazardır, (l)

Yorum yazın