Thomas Carlyle Kimdir


Thomas Carlyle Kimdir

Thomas Carlyle (1795-1881)

İskoçyalıdır. Tarih, politika, ekonomi ve din konularını tahlil etmiştir.

Kariyerine matematik öğretmeni olarak başlamıştır. Hukuk öğrenimi yapmıştır. Goethenin bir yapıtını İngilizceye çevirmiştir. Edinburgh Üniversitesi’ne rektör olmuştur. Yayınları büyük ilgi toplamış, düşünceleri geniş yankılar uyandırmış ve çevresinde kişiliğine derin saygı gösterilmiştir.

En önemli yapıtı, Fransız Devrimi adım taşır. Fransız Devrimini monarşi ve aristokrasinin katı, anlayışsız, tek yanlı ve bencil zihniyet sonucu meydana gelmiş kaçınılmaz bir patlama olarak yorumlamıştır.

Chartism adlı kitabında, “laissezfaire “doktrinini sert bir dille eleştirmiştir.

“Kahramanlar; Kahraman Hayranlığı ve Tarihte Kahramanlık” adlı yapıtında Hazret-i Muhammedi, Dante, Shakespeare, Luther, Knox, Cromwell ve Napoleon’u tahlil etmiştir.

Dinsel konularda, inançları yorum ve doktrinlerden arındırarak bunların özlerini araştırmayı denemiştir. (Bkz. Şartizm).

Yorum yazın