Thomas alva edison hayatı

çağımızın çok önemli buluşlarını gerçekleştiren bir Amerikalıdır (1847 – 1931). Fakir bir ailenin çocuğu idi. Küçük yaşta deney yapmaya merak sardı. Okuldan kısa sürede ayrıldı. Es ki bir öğretmen olan annesi onu, evde özel olarak yetiştirdi. Dokuz yaşında iken kendisine verilen fizik kitabındaki deneyleri yapmaya başladı. Bir yıl sonra evlerinin bodrumunda ilk laboratu- varını kurdu. Gerekli araçları alabilmek için trenlerde gazete satıyordu. Fırsat buidukça da kütüphanede kitap okuyordu. On beş yaşma gelince, bir baskı makinesi satın aldı. Bununla, trende, yazılarını kendi yazdığı bir gazete çıkardı. Edison, on altı yaşında telgrafçılığı öğrendi. Dört yıl telgraf memuru olarak çalıştı. Sonra New York’a gitti. Parası yoktu. Low Gold Indicator Com- pany’de çalışan arkadaşlarının odasında yatıp kalkıyor, buradaki aletleri inceliyordu. Bir gün hiç kimsenin onara- madığı bir bozukluğu iki saat içinde giderdi. Lows kendisine ayda 300 dolarlık yüksek bir ücretle iş verdi. Bu şirkete, 1870’te elektrikli kayıt makinesini satarak 40 bin dolar aldı. Bu parayla bir iş yeri açtı. Kısa sürede «harika çocuk» diye ün sağladı. Seri halinde telgraf aletleri yapıyordu. Sonra bu işten vazgeçti. Yeni buluşlarını gerçekleştirmek amacıyla 1876’da labora tu varını kurdu. İlk olarak kömür taneli telefon yaptı. 1877’de gramofonu buldu. Edison bir sihirbaz ve büyücü olarak göklere çıkarıldı. 1878’de seri halinde piyasaya ampul sürmeye başladı. 1882’de ticaret amacıyla ilk elektrik merkezini (santral) kurdu. Sonra bunları büyük ölçüde geliştirdi.

Yorum yazın