Theseus Kimdir

Theseus Kimdir

THESEUS, mit., AtinalIların tarihsel bir kişi olduğuna inandıkları kral; en yaygın Attl-ka söylencesinin kahramanı; Dor’ların He-rakles’e eş ve benzer saydıkları kişi. Babası Aigeus (I/204) iki kez evlendiği halde bir çocuğa kavuşamadığı İçin kısır olup olmadığını öğrenmek üzere Delphoi Ta-pınağı’na gider. Tanrı sözcünün sözlerini tam çözemezse de dönüş yolunda konuk olduğu Troizen kralı Pittheus’a durumu anlatır. Bakıcının sözlerini doğru anlayan Pittheus, o gece kızı Aithra ile Ai-geus’un birlikte olmalarını sağlar (Bazı kaynaklar Aithra’nın aynı gün Tanrı Po-seidon’la sevişmesi yüzünden doğacak çocuğun Tanrı soyundan mı, insan soyundan mı olduğunun tam bilinemediğini eklerler). Ülkesine dönerken kılıcıyla sandallarını ağır bir kayanın altına saklayan Aigeus, doğacak çocuğa adının söylenmemesini, yetişip güçlenince yanına gönderilmesini tembihler; Aithra’yı babasının yanına bırakıp Atina’ya döner. Theseus, büyük babasının yanında büyür, gereğince yetiştirilir, özenle bakılır; anasının gösterdiği kayayı kolaylıkla kaldırıp babasının bıraktığı kılcı kuşanır, rahat gelen deniz yolculuğunu bırakıp bin çeşit tehlikeyle dolu kara yolundan tek başına Atina’ya yönelir. Adını duyurup ün kazanmasını sağlayan ilk başarılarına yolda ulaşır: Siniş, Skiron, Prokrustes adlı haydutları tepeler, Krommyon domuzunu yok eder, Atina tahtına göz dikmiş olan amcası Pallas ile elli oğlunu öldürüp babasına kendisini tanıtır, Medeia’nın kışkırtmalarını boşa çıkarır.

Bundan sonrası-Herakles’in yaptıklarına benzer çatışma ve savaşlarla-bir dizi zafer sonucudur: Girit’e verilen can haracını önlemek için gönüllülükle oraya gider, Minos’un kızı Ariadne’nin sevgisini kazanıp onun yardımıyla canavar Minotau-ros’u haklar, kızın verdiği bir yün yumağıyla Labyrinthous’dan çıkmanın yolunu bulur, dönüş yolculuğunda kararlaştırdıkları gibi beyaz yelken açmayı unuttuğu için oğlunu öldü sanan babası denize atlayarak canına kıyar, bu yüzden adı o denize takılır: Aigeus: Ege.

Babasının yerine Atina’ya kral olur, şenlikler düzenler, halk yararına işler yapar’, Argonaut’lar seferine katılır, Kalydon avında şerefle yer alır, Amazonlara karşı koymada başarı kazanır, kraliçeleri Antiope’yi kaçırır, evlendiği Phaidra’darı iki oğlu olur (Akamas, Demophon). Arkadaşı Peiritho-os’la ölüler ülkesine (Hades, Tartaros) iner, unutma sandalyesindeki durumundan Herakles’in yardımıyla kurtulur. Bu sürede Atina’da çeşitli kargaşa başladığı için Skyros adasına, arkadaşı Lykome-des’in yanına sığınır. Kral, yerini alabileceği korkusuyla Theseus’u kalleşçe öldürür. Theseus’un yaşamı ve sorunları, yazgısı ve zaferleri Ovidius’un, Apollodoros’-un, Euripides’in, Sophokles’in eserlerine konu olmuştur.

Yorum yazın