Theodore Rousseau

Theodore Rousseau , fransız ressamı (Paris 1812-Barbizon 1867). önce Compiègne ormanında, Normandiya’da, Sen kıyılarında resim yaptı; 1831’den 1835’e kadar tablolarını Salon’da sergiledi. Aşırı romantik olduğu kabul edilen eserleri üzerinde anlaşmazlık çıktı; 1836 Salon’una gönderdiği resimler kabul edilmedi. Bu başarısızlık üzerine Fontainebleau ormanına yerleşti; Millet, Diaz, heykeltıraş Barye de ona katıldılar; ardından Corot, Daumier, Jules Dupré, Chintreuil, Daubigny, Charles Jacque v.b. de oraya gitti. «Barbizon okulu» adını alan bu grubun en kuvvetli kişiliği olan Rousseau, ormanın her saatteki manzarasını iyice kavrayabilmek için oduncular ve köylüler gibi yaşadı. Tabiatı «saflık, içtenlik ve sevgi» ile izlemek; Ruysdael, Hobbema ve Karel Dujardin’e erişmek amacındaydı. Ama anlaşılmayan bir sanatçı olarak kaldı ve Salon’un seçiciler kurulu Kestane Ağaçlı Yol (Louvre) adlı tablosunu reddetti. Bununla birlikte, Rousseau zamanla ilgi çekti ve tabloları alıcı bulmağa başladı. 1849 Salon’u için Paris’e gelmeğe razı oldu: Bir Koru Kenarında, Sonbahar Toprakları; 1850’de Bas-Bréau’ya Giriş, Barbizon Köyü; 1852’de Yağmurdan Sonra Manzara adlı eserleri sergilendi. 1855 Dün ya sergisinde Rousseau’ya bir salon ayrıldı. Sanatçı burada, Fontainebleau ormanında, Auvergne’de, Berry’de, Granville’de* Landes’da yaptığı manzaraları sergiledi. Daha sonraki eserleri şunlardır: Apremont Boğazları, Epine Kavşağı (1857), Barbizon’da Tarla Sınırlandırılması (1859), Kayadaki Meşe (1861), Ormandaki Çayırlık (1863), Ormanda Gün Batımı (1866). Louvre’da birçok tablosu bulunan Rousseau, eserlerinin çoğunda büyük manzara ressamlarıyle boy ölçüşebileceğini göstermiştir. Bitüm (zift) kullanması dolayısıyle tabloları yeterince aydınlık olmadığı halde, Rousseau’ya izlenimcilerin öncüsü gözüyle bakılır. (L)

Yorum yazın