Themistocles Kimdir

Themistocles Kimdir
THEMİSTOKLES, Atinalı hükümet adamı ve komutan (Atina İÖ 525-Manisa İÖ 460). İÖ 493’te tacirlerin ve denizcilerin temsilcisi seçilince Pireaus’ta (Pire) bir liman yaptırdı ve burayı deniz üssü haline getirdi. Baskıcı yönetimden kaçan Mitlla-des’ln de yardımıyla İÖ 490’da Marat-hon’da Perslere karşı başarılı bir savunma yaptı. Perslerl çökertmek için onların destekçisi Fenikelilere karşı koyabilecek güçte tonanmaya sahip olmaları gereğini savundu. Ancak denizcilerin askeri ve siyasi etkinlik kazanmalarını istemeyen aristokratlarla, yeni bir mali yük istemeyen varlıklı kesim buna karşı çıktı. Siyasal savaşımını sürdüren Themistokles, İÖ 483’te Laurion gümüş madenlerinin savaş gemisi yapımına harcanması kararını kabul ettirdi. Pers kralı Ksekrses’e karşı bütün Helen’i birleşmeye çağırdı. Yunan kuvvetlerinin Sparta komutasına girmesinden sonra ana filo açık denize çıktı. Tnermopylai bozgunundan sonra Salamis zaferini sağlayan stratejiyi kurdu. Savaş sonrasında Atina surlarını yeniden yaptırdı. Sparta’-nın üstünlüğüne son vermeye çalıştı. İÖ 477’de kurulan Delos Birliği’nln eski sürgünleri çağırıp önemli görevlere yerleştirilmesinin ardından sürgüne gönderildi. Perslerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle Sparta’da ölüm cezasına çarptırılınca Pers ralı Artakserkses’e sığındı. Onun egemenliğinde Magnesia (Manisa) Valiliği’ne getirildi.

Yorum yazın