Terence Tiller

Terence Tiller

(d. 19 Eylül 1916, Truro, Cornwall, İngiltere), yapıtlarındaki biçimsel yetkinlik ve yoğun duygusal içerikle dikkati çeken İngiliz metafizik şair. Çevirmen ve oyun yazan olarak da tanınır.

II. Dünya Savaşı’na değin Cambridge Üniversitesi’nde ortaçağ tarihi konusunda araştırmalar yaptı ve ders verdi. 1939’da İngiliz tarihi ve edebiyatı konusunda ders vermek için Kahire’deki I. Fuad Üniversite-si’ne gitti. 1947’de British Broadcasting Corporation’a (BBC) geçti ve 1976’ya değin orada yazar ve yapımcı olarak çalıştı. 1976’dan sonra serbest yazarlık ve yayıncılık yaptı.

En önemli şiir kitaplan The Inward Animal (1943; İçedönük Hayvan) ve Unarm, Eros’iur (1947; Bırak Silahını Eros). Bu yapıtlarda simgelerle yüklü anlatımlar çarpıcı bir duyarlık ve sağlam bir biçimsel yapıyla birleşerek büyüleyici bir etki yaratır. Tiller’ın Reading a Medal and Other Poems (1957; Bir Madalyonu Okumak ve Öbür Şiirler), Notes for a Myth and Other Poems (1968; Bir Mitosa Dair Notlar ve Öbür Şiirler), That Singing Mesh and Other Poems (1979; Şarkı Söyleyen Ağ ve Öbür Şiirler) gibi sonraki yapıtları da başanlı olmakla birlikte, ilk iki kitabındaki somutluktan, gerginlikten yoksundur.

Çok sayıda düzyazı ürün de veren Tiller, La Divina commedia’tun (İlahi Komedya) “Inferno” (Cehennem) bölümünü çevirmiş (1966) ve William Langland’ın Orta İngilizceyle yazılmış yapıtı The Vision Concerning Piers The Plowman’i (Rençber Piers’le İlgili Hayal) Çağdaş İngilizceye kazandırmıştır

Yorum yazın