Tarık Zafer Tunaya Kimdir

Tarık Zafer Tunaya Kimdir , Tarık Zafer Tunaya eserleri ve kitapları hakkında bilgiler.

(d. 1915, İstanbul – 1991), özellikle Türkiye’deki siyasal ve toplumsal akımlarla ilgili çalışmalarıyla tanınan hukukçu.

Şaint Benoit Lisesi’ni (1937) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni (İÜHF) bitirdi (1940). 1942’de aynı fakültede asistan, 1949’da amme hukuku ve anayasa doçenti, 1960’ta profesör oldu. 1956-57 yıllarında ABD’de yakın dönem Türk tarihi ve Jön Türklere ilişkin bir dizi konferans verdi. 27 Mayıs 1960 hareketi sonrasında toplanan Kurucu Meclis’te yeni anayasayı hazırlayan komisyonda görevlendirildi. 1968’de seçildiği İÜHF dekanlığından ertesi yıl istifa etti. 1979’da kurulan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nin ilk dekanlığını üstlendi.

Tunaya’nın en önemli çalışması, Türkiye’ de siyasal partiler ve siyasal örgütlerle ilgili yapıtıdır. Bü alandaki ilk kitabı olan Türkiye’de Siyasî Partiler’de (1952) 1859-1952 dönemini inceledi. Daha sonra bu çalışmasını Türkiye’de Siyasal Partiler adıyla genişleterek, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerindeki siyasal partiler ile İttihat ve Terakki Fırkası’nı incelediği bölümleri üç cilt halinde 1984-89 arasında yayımladı. Öbür yapıtları Hürriyetsin İlam (1959), Türkiye’ nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri (1960), İslamcılık Cereyanı (1962), Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük (1964), Siyasî Müesseseler ve Anayasa Hukuku (1966, 1975 / Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 1980, 1982), Türkiye’nin Siyasî Gelişmeleri (1970), İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa’dır (1979). Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

Etiketler: , , , , ,

Yorum yazın