Tahsin Yazıcı Kimdir

Tahsin Yazıcı Kimdir

YAZICI Tahsin, doğubilimci, öğretim üyesi (Bingöl/Kiğı 1922). Yükseköğretim Okulu öğrencisi olarak İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1945), doğu-bilim alanında uzmanlaşmak amacıyla Şarkiyat Enstitüsü’nde görev aldı; asistanlık, doçentlik gibi aşamalardan sonra profesörlüğe yükseldi (1965), İÜ Edebiyat Fakültesi ile DTCF’de öğretim üyeliklerini yürüttü, Arap-Fars filolojisi konusudaki yetkisiyle İslâm Ansiklopedisinin ilgili maddelerinin yazarı oldu, dekanlık da yaptı (İÜ Edebiyat Fakültesi 1971-1974).

Başlıca eserleri: Menâkıbü’lÂrifin’ln Türkçeye çevirisi (1953, Farsça metnin eleştirel basımı (1959), Kuşeyrî Risâlesi (1966), Hatib-i Farisi (1972) vb.

YAZICI Tahsin, asker, siyaset adamı (Manastır 1892-Ankara 1970). Manastır Askeri İdadisi’ni, Harbiye’yi bitirdikten sonra 1912’de orduya katıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda çeşitli cephelerde görev aldı. Kara Kuvvetleri’-nin çeşitli birlik ve karargâhlarında geçen başarılı hizmetten sonra 1949’da tuğgeneralliğe yükseltildi. Haziran 1950’de patlak veren Kore Savaşı’na, BM Genel Sek-reterliği’nin çağrısı üzerine katılan ve BM emrine verilen 5.090 kişilik Türk Tugayı’-nın komutanlığına atandı (25 Temmuz 1950). Kunuri Savaşları (Kasım 1950), Kumyang Yangni (25 Ocak 1951), 185 Rakımlı Tepe (26 Ocak 1951), 156 Rakımlı Tepe (28 Ocak 1951) savaşlarında, komuta ettiği Türk Tugayı, büyük başarılar, kazandı. Yazıcı tümgeneralliğe yükseltilirken, Türk Tugayı’na ABD Kongresi’nce, Seçkin Birlik nişanı (Distingvished Unit Station) verildi.

Görevini, 1951’de, 2. Değiştirme Tugayı Komutanı Tuğgeneral Namık Argüç’e devretti. 1952’de emekliye ayrıldı. X. ve XI. dönemlerde Demokrat parti’den İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.

Yorum yazın