Tahsin Nahit Kimdir – Eserleri

Tahsin Nahit Kimdir – Eserleri

Tahsin Nahid (d. 1887, İstanbul – ö. 12 Mayıs 1919, İstanbul), bireysel konulan işleyen şiirleriyle tanınmış şair ve oyun yazan. Bir süre Mekteb-i Sultani’de (sonradan Galatasaray Lisesi) ve Hukuk Mektebi’nde okudu. İttihat ve Terakki Fırkası’na girdi. I. Dünya Savaşı sırasında kurulan İaşe Neza-reti’nde müfettiş olarak çalıştı.

İlk şiirleri Selanik’te yayımlanan Çocuk Bahçesi’nde çıktı (1905). Daha sonra Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Çocuk Bahçesi, Servet-i Fünun, Resimli Kitab gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. Ayrıca tiyatro üzerine çeşitli yazılar yazdı. Tek şiir kitabı Ruh-ı Bikayd’dır (1910). Oyunları arasında Hicranlar (1908), Jön Türk (1909, Ruhsan Nevvare ile birlikte), Firar (1910) ve Şaha-beddin Süleyman’la birlikte yazdığı Kösem Sultan (1911), Ben Başka (1913), Kınk Mahfaza (1913) sayılabilir.

Yorum yazın