Tahir Paşa Kimdir

Tahir Paşa Kimdir

Tahir Paşa (Çengeloğlu) (ö. 1851, Bosna), Osmanlı devlet adamı. İki kez kaptanı-derya olmuştur (1832-36 ve 1841-43).

Gençliğinde Garp Ocakları’nda bulundu. Daha sonra İstanbul’a giderek Tersane-i Âmire’ye girdi ve hızla yükselerek riyale oldu. 1826’da kaptanıderya Hüsrev Meh-med Paşa tarafından patroneliğe yükseltildi. Ertesi yıl mirmiran rütbesiyle Donanma-yı Hümayun komutanlığına atandı. Mora’daki (Peloponnesos) Yunan ayaklanmasının başlaması üzerine Navarin’e gönderildi. Navarin Deniz Savaşı’nda(*) (Ekim 1827) komuta ettiği Osmanlı-Mısır donanmasının Amiral Sir Edward Codrington komutasındaki birleşik İngiliz-Fransız-Rus donanması karşısında uğradığı ağır yenilgiden sorumlu tutularak görevinden alındı ve Edirne’ye sürgün edildi.

Yunanlıların Mart 1828’de Sakız’a asker çıkarmaları üzerine bir kez daha donanmanın başına getirildi. Adada denetimi yeniden sağlayan Tahir Paşa, bu başarısı nedeniyle Tersane-i Âmire nazırı yapıldı. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’nda karadaki çarpışmalara katıldı ve topçu ferikliğine yükseltildi. 1832’de ise vezirliğe ve kaptanıderyalığa getirildi. 1836’da bu görevinden ayrılarak Tophane müşiri oldu. 1837’de Meclis-i Vâ-lâ-yı Ahkâm-ı Adliye üyeliğine atandı. 1841-43 arasında ikinci kez kaptanıderya olduktan sonra Edirne ve Bosna beylerbeyliklerinde bulundu.

Yorum yazın