Suut Kemal Yetkin Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Suut Kemal Yetkin Kimdir – Suut Kemal Yetkin Hayatı ve Eserleri – Suut Kemal Yetkin Edebi Kişiliği

Suut Kemal Yetkin yazar, öğretim üyesi (Urfa 1903 – Ankara 1980). Galatasaray Lisesi’ndeki ortaöğreniminden sonra -dil sıkıntısı çekmeksizin-Paris’te Sorbonne Üniversitesinde felsefe okudu (1925 – 1930), bir iki yıl liselerde çalıştı. İÜ Edebiyat Fakültesi ile, daha sonra AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde doçentlikle öğretim üyeliği (estetik, sanat tarihi) yaptı (1933 sonraıs), MEB’de Güzel Sanatlar Genel Müdürü oldu (1939), profesörlüğe yükseldi (1942), iki dönem Urfa milletvekili olarak TBMM’de yer aldı (1942 – 1950), AÜ’de İlahiyat Fakültesinin kuruluşuna önayak oldu, İslâm Sanatları Kürsü başkanlığına getirildi (1950), AÜ’de rektörlük de yaptı (1959 – 1963), konuk olarak ABD’de görev aldı (1964), Eğitim Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi’nde de çalıştı.

Şiire başladığı yıllarda (1921) suat Saffet adını kullanmıştı; Şiir kitabı: Si’r-i Leyâl (Gecelerin Şiir) 1923. Avrupa dönüşünde öğretim görevinin gerektirdiği kaynak çalışmalar dışında düşünsel denemeler yazdıysa da hiçbir zaman sanatın toplumsal sorumluluğunu düşünmedi, bu gibi konulara yaklaşmadı, gününün bu gibi sorunları karşısında da edilgin kaldı, ya tutucu bir değerlendirmeyle geriye düştü. Deneme derlemeleri: Edebiyat Konuşmaları (1944), Edebiyat Üzerine (1952), Günlerin Götürdüğü (1958). Düş’ün Payı (1960), Yokuşa Doğru (1963), Şiir Üzerine Düşünceler (1969), Denemeler (1972). MEB dizilerinde çıkan çevirileri dışındaki araştırma kitapları: Büyük Mustaripler (1932). Ahmet Haşim ve Sembolizm (1938), Edebî Meslekler (1941), Akımlar adıyla (1967), İslâm Mimarisi (1954), Türk Mimarisi (1970), İslâm Ülkelerinde Sanat (1974), Barok Sanat (1976), Estetik ve Ana Sorunlar (1979 vb.

Yorum yazın