Sunusi – Sidi Muhammed bin Ali es-Senusi

Sunusi – Sidi Muhammed bin Ali es-Senusi

Sünusiye tarikatının kurucusu (Torş, Cezayir 1791-Çağbub 1859). öğrenimini ülkesinde yaptı. Ebu Ras ve Belgandua gibi çağının ünlü bilginlerinden tefsir. hadis, fıkıh dersleri aldı. Tasavvuf konuları üstünde çalıştı. Mekke’de bulunduğu süre içinde ünlü mutasavvıfların toplantılarına katıldı. Bir süre sonra Mısır’a gitti. Mısırlı bilginlerle geçinemediği için tekrar Mekke’ye döndü. Burada mutasavvıf Ahmed bin Id-ris Fassi ile tanıştı. Onunla birlikte Sobia’-ya gitti. 1835’te Ahmed bin tdris ölünce onun müritlerinin bir kısmı Sünusî’ye, bir kısmı da Şidi Mirganî’ye uydular. Böylece Ahmediye veya tdrisiye tarikatı iki kala ayrıldı. Sünusî 1837’de tarikatının ilk zaviyesini Ebu Kubeys dağının üzerinde kurdu. 1843’te Mekke’den ayrıldı, önce Bin-gazi’ye, sonra da Beyza adlı zaviyesini kurduğu Cebeli Ahdar’a geldi. Birkaç yıl içinde bu bölgede, Tripolitain, Marmari-que ve Fezzan’da çok sayıda sünusî zaviyesi kuruldu. Kısa bir süre içinde Sünusiyeye bağlı olanlar Cağbub’a kadar yayıldılar. Ufak bir köy olan Cağbub, sünusîlerin merkezi durumuna geldi. Sünusî ölünce yerine oğlu Şeyh Muhammed Mehmedî geçti. (M)

Yorum yazın