Sunullah Efendi Kimdir

Sunullah Efendi Kimdir

Sunullah Efendi, tam adı Mustafa sunullah efendİ (d. 1552/53, İstanbul – ö. 10 Nisan 1612, İstanbul), Osmanlı bilgin ve şeyhülislam. Dört kez şeyhülislamlık görevinde bulunmuştur.

Anadolu kazaskeri İskilipli Cafer Efendi’ nin oğluydu. İlköğrenimini Mevlânâ Cemali Efendi’nin yanında tamamladıktan sonra amcasının oğlu Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den ders aldı. 1571’de müderrisliğe başladı. Daha sonra Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarında bulundu. Anadolu (1591) ve Rumeli (1592) kazaskerliklerine getirildi. Son görevindeki iki yıllık hizmetten sonra emekliye ayrıldı.

Ekim 1599’da şeyhülislamlığa getirildi. Sadrazam Yemişçi Haşan Paşa ile anlaşmazlığa düşünce görevden alındı (1601). Ocak 1603’te ikinci kez şeyhülislamlığa atandı. Eğri Seferi’ndeki başarısızlığı nedeniyle sipahilerin Sadrazam Haşan Paşa’ya karşı başlattığı ayaklanmada sipahilerden yana tavır alarak sadrazamın öldürülmesi için fetva verdi. Ama Haşan Paşa yeniçerilerin yardımıyla duruma hakim olunca, görevden alınarak (Şubat 1603) Rodos’a sürüldü. Bir yıl kadar gizlenerek sürgüne gitmedi. I. Ahmed’in tahta çıkmasından sonra üçüncü kez şeyhülislam oldu (Haziran 1604). Sadrazam Derviş Paşa’nın etkisiyle Temmuz 1606’da görevden alındıysa da Kasım’da yeniden aynı göreve getirildi. Haziran 1608’de yeniden emekliye ayrıldı. Hacdan döndükten kısa bir süre sonra öldü. Sunullah Efendi, Zemahşeri’nin kısaca el-Keşşaf olarak bilinen tefsirine hâşiye ile çeşitli kitaplara talikatlar yazmıştır.

Yorum yazın