Sunizade Mehmet Emin Efendi

türk şeyhülislâmı (? – İstanbul 1665). Babasının yardımıyle Halep ulemasından çeşitli ilimleri öğrendi. Kazasker Mustafa bin Azmi Efendi ve Osman Il’nin hocası Ömer Efendiden ders aldı. Yeni Nişancı-paşa medresesinde müderrisliğe başladı (1627). Yahyaefendi, Eski Muratpaşa, Semaniye, Şahsultan, Büyükayasofya ve Süleymaniye medreselerinde ders verdi. Selânik (1641). Edirne (1646), Halep (1647), Mısır (1648) ve İstanbul (1649) kadısı oldu. 1654’te Anadolu kazaskeri, 1657’de Rumeli kazaskeri oldu. 1658’de azledilerek Tırnova kazası kendisine arpalık olarak verildi ve 1661’de ikinci defa bu makama getirildi. I662’de meşihata terfi etti. 10 Ay şeyhülislâmlık yaptıktan sonra azledildi, (m)

Yorum yazın