Sünbül Sinan Efendi Kimdir

Sünbül Sinan Efendi Kimdir – Sünbül Sinan Efendi Türbesi

Sünbül Sinan Efendi, asıl adı yusuf sînan (d. 1452, Borlu, Merzifon – ö. 1529, İstanbul), Osmanlı Dönemi mutasavvıflarından. Halvetiye tarikatının Cemaliye kolu, başına geçtikten sonra onun adı dolayısıyla Sünbüliye(*) olarak anılmıştır.

İlköğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. Medrese öğrencisiyken şiddetle karşı çıktığı tasavvufa, Cemaliye tarikatının şeyhi Cemaleddin Efendi’yi tanıdıktan sonra ilgi duymaya başladı. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra bütünüyle tasavvufa yöneldi. Sıkı bir eğitimden sonra şeyhi tarafından halifelik verilerek Mısır’a gönderildi. Burada üç yıl irşad etkinliğinde bulundu. Cemaleddin Efendi öldükten sonra onun vasiyeti üzerine İstanbul’a dönerek şeyhinin yerine geçti. Kocamustafapaşa’da bulunan Cemaliye dergâhındaki şeyhliğini ömrünün sonuna değin sürdürdü. Zikir sırasında cezbeye kapılarak ayakta dönmeye başlaması (devran) ve müritlerinin de kendisini izlemesi çeşitli tartışmalara neden oldu. Arapça Risaletü’l-Tahkik ve Risale-i Sünbül der Hakkı Zikr ü Devranı, devranı savunmak amacıyla yazmıştır. Risaletü’l-Etvar adlı öbür yapıtı ise tarikatın ilke ve kurallarına ilişkindir.

Yorum yazın