Sultan İbrahim – Deli İbrahim Kimdir

Sultan İbrahim – Deli İbrahim Kimdir

On sekizinci Osmanlı padişahı (İstanbul, 1615-İstanbul, 1648).

Ahmet I’in oğlu olan İbrahim, Murat IV’ün beklenmeyen ölümüyle tahta geçti (1640). Öldürülme korkusuyla akıl dengesini kısmen yitiren sultan İbrahim’e, Deli lakabı verildi. Saltanatının ilk yıllarında sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa devlet yönetiminde etkili oldu, özellikle mâliyeyi düzeltme ve saray harcamalarını kısma konusundaki reform hareketlerini çekemeyenler bu değerli veziri azil ve idam ettirdiler. Deli İbrahim’in birbirini tutmayan kararlan, zaten zorlukla yürütülebilen devlet düzenini iyice bozdu. Yönetim Valide Kösem Sultan, ocak ve saray ağalarının eline geçti. İbrahim döneminde İran ve Avusturya ile barış sürdürüldü. Celali isyanlarının da devam ettiği bu dönemde,padişahı ölümüne kadar etkisi altına alan Hüseyin Efendi (Cinci Hoca) de devlet yönetimin de etkin oldu. Bu arada kızlarağası Sümbül Ağa’nın bindiği geminin korsanlarca ele geçirilip mallarının Girit’te satılması, Osmanlı Venedik (Girit) savaşına neden oldu (1645). Giri serdarhğına atanan Silahtar Yusu Paşa’nın Hanya kalesi anahtarının dışında padişaha yüklü hediye getirmemesi hemen idam edilmesine ve Del Hüseyin Paşa’nın Girit komutanlığın; getirilmesine neden oldu. On yıl Girit’te kalan Deli Hüseyin Paşa, tün güçlüklere ve yardım alamamasına karşın, Kandiye dışında adayı ele geçirdi.

Durumu düzelmeyen padişah, Valide Sultan, ocak ağaları ve ilmiye sınıfının birleşmesi ve kararıyla tahttan in dirilerek boğduruldu (1648)

Yorum yazın