Süleyman Numan Paşa Kimdir

Süleyman Numan Paşa Kimdir

Süleyman Numan Paşa (d. 1868, Selanik – ö. 20 Temmuz 1925, İstanbul), I. Dünya Savaşı’nda ordudaki bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı yaptığı başarılı mücadelelerle tanınan Osmanlı hekim.

1890’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye), 1894’te Berlin’deki Wilhelm Akademisi’ni bitirdi. İstanbul’a döndükten (1900) sonra Gülhane’de dahiliye kliniği muallimliği yaparken Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de (Sivil Tıbbiye) emraz-ı umumiye (genel patoloji) dersleri verdi. Balkan ve İ. Dünya savaşlarında çeşitli cephelerde görev aldı. Mondros Mütarekesi’nden (1918) sonra Malta’ya sürüldü. 1921’de sürgünden dönünce Tıp Fakültesi’nde 2. İç Hastalıkları Kliniği müderrisliğine atandı. Ölünceye değin sürdürdüğü fakültedeki görevinin yanında 1924’te Gureba Hastanesi başhekimliğini de yürüttü.

Yorum yazın