Süleyman Numan Paşa

Süleyman Numan Paşa

Türk hekimi (İstanbul 1868 – ay.y. 1925). Askerî Tıbbiyeyi hekim yüzbaşısı olarak bitirdi (1889). Aynı okulda muallim muavinliği yaptı. 1892’de ihtisasını bitirerek Askerî Tıbbiyeye müderris oldu. Birinci Dünya savaşında paşalığa yükselerek ordu sıhhiye reisliği yaptı. Savaş sonunda İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü (1918). 1923-1924 Yılları arasında Gureba hastahanesinde başhekimlik yaptı.

Yorum yazın