Süleyman Nesib Edebi Kişiliği ve eserleri

Süleyman Nesib Edebi Kişiliği ve eserleri – Süleyman Nesib Edebi Kimdir

Süleyman Nesib, asıl adı mehmed samî (d. 1866, İstanbul – ö. 28 Eylül 1917, İstanbul), Tevfik Fikret etkisiyle yazdığı şiirleriyle tanınmış Osmanlı şair.

Şipka Kahramanı Süleyman Hüsnü Paşa’ nın oğluydu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Mekteb-i Mül-kiye-i Şahane’yi bitirdi (1899). Bursa ve Bağdat idadilerinde Fransızca öğretmenliği ve müdürlük. Bursa ve Cezair-i Bahr-i Sefid vilayetlerinde maarif müdürlüğü görevlerinde bulundu (1893-1908). Çeşitli eğitim komisyonlarındaki görevlerinin yanı sıra, ilköğretim ve yükseköğretim müdürlükleri de yaptı (1909-11), Darülfünun-ı Osmani (bugün İstanbul Üniversitesi) müdür-i umumiliğine getirildi (1912). Son görevi Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heyeti üyeliğiydi.

İlk şiirini 1893’te yayımladı. 1896’da Ser-vet-i Fünun dergisine katıldıktan sonra Tevfik Fikret’in etkisinde kaldı ve onun gibi aşk, kadın, çocuk, milliyetçilik, erdem, gerçek sevgisi vb temaları işlediği şiirleriyle tanındı. Özenli bir dille yazılmış şiirlerinin yanında düzyazı yapıtları ve konuşmaları, ölümünden sonra yayımlanan Süleyman Paşazade Sami Bey Külliyat-ı Asâr ve İhtisâsat (1918) adlı kitapta toplandı. Çocuk pedagojisiyle ilgili bir yapıtı da İlm-i Terbi-ye-i Etfâl (1905, 1912) adıyla yayımlandı. Süleyman Paşa Muhakemesi (1912) adlı kitabı, babasının yaşamını ve özellikle II. Abdülhamid tarafından yargılattırılıp sürgün edilmesini konu alır.

Yorum yazın