Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir

Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir  , Süleyman Hilmi Tunahan hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

(d. 1888, Silistre, Romanya – ö. 16 Eylül 1959, İstanbul), Süleymancılık(*) hareketinin kurucusu din ve siyaset adamı.

Silistre Rüştiyesi’nde ye Satirli Medresesi’nde öğrenim gördü. İstanbul’a gittikten sonra Bafralı Ahmed Hamdi Efendi’nin öğrencileri arasına katıldı. İslam bilimleri ve Arapça’dan icazet aldı. Medresetü’l-Mütehassisin’de tefsir ve hadis, Medresetü’l-Kuzat’ta fıkıh dallarında uzmanlık eğitimi gördükten sonra çeşitli medreselerde dersler ve camilerde vaazlar vermeye başladı. Nakşibendilik tarikatına girerek hilafet aldı.
Şeriat kurallarına ters düşen tasavvuf anlayışına yönelttiği eleştiriler ve şeriatın tüm kurallarının uygulanmasına yönelik çağrılar içeren konuşmaları ile kısa sürede ün kazandı. Bu nedenle etkinlikleri yönetimce sıkı biçimde izlendi. 1939’dan başlayarak birçok kez tutuklanarak yargılandı, ama tümünde aklandı. 1946’dan sonra imam-hatip okullarının yaygınlaşmaya başlaması üzerine Kuran kursları açmaya başladı. Kurslar çevresinde yetişen ve Tunahan’ın düşüncelerini benimseyenler Süleymancı, bunların temsil ettiği dinsel ve siyasal düşünce Süleymancılık olarak adlandırıldı. Süleymancılık hareketi varlığını ve etkinliğini Tunahan’ın ölümünden sonra da sürdürdü.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın