Şükrullah Kimdir

Şükrullah Kimdir

Şükrullah, tam adı şükrullah bin şeha-beddîn ahmed (d. y. 1386 – ö. 5 Aralık 1488, İstanbul), Osmanlı tarihçi ve bilgin. Behce-tü’t-Tevarih adlı Türkçe genel tarihi ve Türk müziğine ilişkin risalesiyle tanınır.

Fetret Devri’nde Osmanlıların hizmetine girdi (1410). II. Murad (hd 1421-51) tarafından Karamanlı beyi İbrahim Bey ile Kara-koyunlu hükümdarı Cihanşah’a elçi olarak gönderildi. Bu arada şiir ve müzikle ilgilendi. 1456-58’de Behcetü’t-Tevarih’i Sadrazam Mahmud Paşa’ya sundu. Olayların destansı bir anlatımla aktarıldığı yapıtın II. Meh-med’in (Fatih) tahta çıkmasına (1451) değin Osmanlı tarihine ilişkin bölümü özgün bir çalışma sayılır. 16. yüzyılda Mustafa Farisi tarafından Mahbubu Kulubi’l-Arifin adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Yapıtın eski Türkler ile Osmanlılara ilişkin bölümü Nihal Atsız’ m çevirisiyle Türkçede Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939), OsmanlIlar bölümü de 1949’da, “Osmanlı Tarihleri” dizisi içinde Behcetü’t-Tevarih adıyla basılmıştır. Şükrullah ayrıca Farsça Menhecü’r-Reşad adlı bir din kitabı ile Camiud-Davad adlı bir dualar kitabı yazmıştır.

Şükrullah, ünlü müzik kuramcısı Safiyed-din Urmevî’nin Kitabü’l-Edvar’mı da Terce-me-i Kitabü’l-Edvar başlığıyla Türkçeye çevirdi. Çevirmenin eklediği bazı açıklamalar nedeniyle bir “şerh” sayılabilecek olan bu yapıtın çalgılarla ilgili bölümü, 1915’te Rauf Yekta tarafından Milli Tetebbular MecmuasTnâa dönemin Türkçesiyle yayımlandı. Daha sonra başkaları da bu yapıttan çeşitli bölümleri çağdaş Türkçeye çevirdi.

Yorum yazın