Süheyli Ahmet bin Hemdem

Süheyli Ahmet bin Hemdem

Türk şairi ve tarihçisi (XVII. yy. ortaları). İstanbul’da medrese öğrenimi gördü, Kahire’de divan kâtipliği görevinde bulundu. Daha çok tarih alanında çalıştı. Eserlerini, os-manlı tarih yazıcılığı geleneğine göre yazdı. Bu eserler efsane ve masallarla doludur. Sade bir dille yazılan şiirleri başarılı değildir. Eserleri: Durretu’l-Yetime Fi Evsaf Mısru’l-Kadime (Eski Mısır’ın Nitelikleri Hakkında Kabuğundan Çıkarılmış İnci); Acaibu’l-Müessir ve Garaibu’l-Nevadir (Etkileyici Tuhaflıklar ve Az Bulunur Gariplikler); Nevadir-i Süheyli (Süheyl’in Seçkinleri).

Yorum yazın