Şüca Revani

Şüca Revani

Türk şairi (Edirne, ? – İstanbul 1524). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bayezid II ve Yavuz Sultan Selim’-in hizmetine girdiği, sürre emini olarak Mekke’ye gönderildiği şuara tezkirelerinden anlaşılıyor. Sürre eminliği görevinde bulunduğu sırada hakkında yapılan şikâyetler üzerine Bayezid II tarafından ulufesi kesilince Trabzon valisi Selim’in (Yavuz Sultan Selim) hizmetine girdi. Yavuz Sultan Selim tahta çıkınca onunla İstanbul’a geldi. Ayasofya camii mütevelliliğine getirildi. Revani, divan şiirinde halk deyimlerine, atasözlerine önem veren, Necati geleneğini sürdüren bir şairdir. Dili akıcı ve yumuşak, anlatımı açıktır. Daha çok gazel türünde başarılı örnekler verdi. Şiirlerinde arapça, farsça kavramlar, tamlamalar azdır. Kendinden sonra gelen divan şairleri içinde Baki, Şeyhülislâm Yahya ve Nedim üstünde etkisi görülür. Şiirlerinin toplandığı bir Divan’ı vardır

Yorum yazın