Suat Hayri Ürgüplü Kimdir

Suat Hayri Ürgüplü Kimdir
(d. 1903, Şam – ö. 26 Aralık 1981, İstanbul), siyaset ve devlet adamı. Şubat-Ekim 1965 arasında başbakanlık yapmıştır.

Galatasaray Lisesi’ni (1922) ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni (bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) bitirdi (1926). Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan Türk-Yunan Ahali Mübadelesi Hakem Mahkemesi’n-de çevirmenlik (1925-29), İstanbul Ticaret

Mahkemesi’nde hakimlik yaptı (1929-32). 1939 ve 1943’te Kayseri milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Mart 1943’te kurulan ikinci Saraçoğlu hükümetinde gümrük ve tekel bakanı olarak görev aldı. Şubat 1946’da bu görevinden istifa etti. 1950’de Demokrat Parti (DP) listesinden bağımsız Kayseri milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’nde Türk heyeti başkanlığı ve bu mecliste ikinci başkanlık yaptı. Daha sonra Bonn, Londra, Washington ve Madrid büyükelçiliklerinde bulundu.

1961’de Adalet Partisi (AP) listesinden bağımsız Kayseri senatörü seçildi. 1961-63 arasında Cumhuriyet Senatosu başkanlığı görevini yürüttü, ismet İnönü başkanlığındaki koalisyon hükümetinin düşmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından partilerüstü hükümet kurmakla görevlendirildi. 20 Şubat 1965’te kurduğu ve üyeleri AP, Yeni Türkiye Partisi (YTP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) ve Millet Partisi (MP) milletvekillerinden oluşan hükümete 22 Ekim 1965’e değin başkanlık etti. 1966’da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne getirildi. Nihat Erim’in istifası üzerine Nisan 1972’de hükümeti kurmakla görevlendirildi, ama hazırladığı bakanlar kurulu listesinde değişiklik yapılmasına karşı çıkarak görevi iade etti. 1972’de Cumhuriyet Senatosu’ndaki görev süresi dolduktan sonra siyasal yaşamdan çekildi.

Yorum yazın