Stefan Batory

Stefan Batory

(1533 – Grodno 1586), Transilvanya prensi (1571 – 1576) ve Polonya kralı (1576-1586). Macaristan’ın en eski ailelerinden birine mensuptu ve Habsbuıg’lara düşman olarak tanınmıştı, polonya soyluları ve bunların şefi Jan Zamyoski tarafından bir alman düşmanı olarak Polonya tahtına aday gösterildi. Polonya tarihinde parlak bir devir açan hükümdarlığı süresince, Livonya’nın ele geçirilmesi için Müthiş İvan ile savaştı. Kuzeni Jan Zamyoski’den yardım gören ve güçlü bir kumandan olan Stephan, Rusları Vitebsk, Plock ve Pskov’da yenilgiye’ uğrattı. Müthiş İvan, PolonyalIların barış şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Ste-pan, iç siyasetinde, polonya soylularıyle mücadeleye girişti ve özellikle Zborowski ailesine karşı çıktı. Liberal bir katolik olduğu için, Cizvitlerin Polonya’ya yerleşmesine önayak oldu ve bu ülkede Karşı-reform’un zafer kazanmasına yardım etti. Hükümdarlığının son yıllarında, Türklere karşı bir hıristiyan ittifakı kurmayı tasarladı. Ama etken ölümü, bu tasarıyı gerçekleştirmesini engelledi.

Yorum yazın