Stanisław Leszczyński

Stanisław Leszczyński

(Lvov 1677 – Luniville 1766). 1704-1766 Arasında Polonya’nın sözde kralıydı, fiilen 1704 -1714 ve 1733 – 1736 yılları arasında hükümdarlık yaptı. Poznan eyaletinde valilik eden Stanislaw, polonyalı büyük bir soylu ailedendi. Karl XH’nin August Il’yi tahttan indirmesi üzerine krallığa adaylığını koydu. İsveç kralının desteğiyle kral seçildi (1704). Fakat kendini memlekete kabul ettiremedi ve önce Poltava’ya (1709), sonra İsveç’e kaçarak tahttan vaz geçti. Karl XII tarafından Türkiye’ye çağırıldı, fakat OsmanlIlar Stanislaw’i Bender’de esir tuttular (şubat 1713 – mayıs 1714). Serbest bırakıldı, Karl XII kendisine Zweibrücken prensliğini verdi, fakat Stanislaw, İsveç kralı ölünce (aralık 1718) bu prenslikten ayrılmak zorunda kaldı. Kral naibi o-nu Wissemburg’a yerleştirdi. Louis XV’in kayınpederi olunca (1725) Stanislaw, August II’nin ölümü üzerine Polonya tahtına yeniden adaylığını koydu (1733). Gizlice Almanya’ya geçerek eylül ayında kendini kral seçtirdi. August III’ü destekleyen rus ordusu onu tahtından uzaklaştırarak G-dansk’ta (Danzig) kuşattı. Stanislaw kaçmayı başardı, fakat fransız diplomatları o-nu tahttan inmek ve Barrois ve Lorraine üstünde şeklî bir hükümdarlıkla yetinmek zorunda bıraktılar (Viyana antlaşması, 1738). Uzun süren hayatının son zamanlarında başkentlerini (Luneville, Nancy) güzelleştirdi ve sarayını soylular ve edebiyatçılar için bir buluşma yeri haline getirdi.

Yorum yazın