Souvanna Phouma

Souvanna Phouma

laoslu siyasetçi (Luane Prabang 1901-1984). Mühendisti, çalışma oakanı (ivauj, meclis başkanı (1951), meclis başkan yardımcısı, millî savunma bakanı (1954), başbakan (1955-1958 ve 1960), Paris elçisi (1958-1959) oldu. Tarafsız davrandı ve bunun etkisiyle Amerika’dan yana olan Boun Oum ile komünizmden yana olan Souphanouvong adlı iki laoslu prens arasında denge kurabildi.

Kong-Le’nin hükümet darbesiyle (9 ağustos 1960) iktidardan uzaklaştırıldı, Kam-boç’a sığındı. Tarafsız bir hükümet kurdu. Laos’u yeniden birleştirmek üzere Souphanouvong ve Boum Oum ile Jarres yaylası antlaşmasını (12 haziran 1962) görüştü. Bu anlaşma onu, tarafsızlarla birlikte general Phoumi Nosavan’ın sağcılarını ve prens Souphanouvong’un solcularını birleştiren, bir koalisyonun başına getirdi. Boun Oum istifa etti. Bunun üzerine Sou-vanna Phouma tarafsız bir siyaset kurmağa çalıştı, fakat Pathet Lao’yu koalisyon içinde tutmayı başaramadı. İç savaşı önleye-meyince istifa etti (18 nisan) ve sağın bir hükümet darbesi yapmasına sebep oldu (19 nisan). Buna rağmen Batılılarm yardımıyle yeniden eski görevine getirildi, fakat bu defa sağ kanadın sıkı bir kontrolü altına girdi ve A.B.D. ile Büyük Britanya’dan destek gördü. Temmuz 1965 ve ocak 1967 seçimlerinde boş yere Pathet Lao’nun hükümete katılmasını sağlamağa çalıştı. Ülkenin, Amerikalılar tarafından sürekli olarak bombalanan kuzey bölgesine hâkim olan Pathet Lao ile anlaşma yolları aradı. Mayıs 1970’-ten itibaren sürdürülen görüşmelerden bir sonuç elde edilemedi. Kabinedeki sağ kanadın etkisiyle zaman zaman tarafsız siyasetinden uzaklaştı; ancak güney Vietnam birliklerinin Laos’a girmelerine karşı çıktı (8 şubat 1972)

Yorum yazın