Sopatros

SOPATROS Apameialı, yunan filozofu (M. S. IV. yy.) îamblikhos’un öğrencisiydi. Zamanının en bilgili adamı olarak tanınıyordu. 330’da İstanbul’un kuruluş ve kutsama törenlerine başkanlık, etti. Bu o-nurlu durumuna ve Büyük Constantinus’-un dostu olmasına rağmen, onun tarafından 331’de öldürtüldü. Hüküm süren açlıktan, halk onu sorumlu tutuyordu. Eserlerinde mitoloji, felsefe ve bilimlerle ilgili çeşitli görüşler yer alır. Başlıca eserleri: Peri Pronoias (İlâhî Hikmet ve Takdir Üstüne), Peri ton Par’aksian Eupragundon kai Dispragundon (Hak Etmeyerek Mutlu ve Başarılı Olanlarla Olmayanlar Üstüne). Bunlardan yalnız parçalar kalmıştır.

Yorum yazın