Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi

Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi

Türk tarihçisi (İstanbul 1590 – ay.y 1657). Babası solakbaşı olduğu için Solak-zade diye bilinir. Sarayda hizmet gördü. Murad IV’ün mUsahibi oldu. Onun ölümünden sonra da Sultan İbrahim ve Mehmed IV devirlerinde saraydaki görevine devam etti. Tarih alanındaki çalışmalarından başka musikiyle de uğraştı, şür yazdı. Eserleri: Divan; Fihrist-i Şâhan (Şahların Fihristi); Solakzade* Tarihi. (M)

Yorum yazın