Şit Peygamber

Şit Peygamber

Şit, şis olarak da bilinir, Yahudi-Hıristiyan ve İslam inanışına göre Hz. Adem’in üçüncü oğlu.

Şit adının İbranicede bedel anlamına gelen şis’ten (ya da şas) türediği ve Habil’in Kabil tarafından öldürülmesinden sonra onun bedeli olarak Hz. Âdem’e verildiği kabul edilir. Kitabı Mukaddes’in Tekvin kitabında Hz. Âdem’in 130 yaşında Şit’in babası olduğu, 912 yıl yaşayan Şit’in de Enoş’un babası olduğu anlatılır (4:25-5:8). Kuran’da Şit’in adı geçmemekle birlikte peygamber olduğu kabul edilir. İslam kaynaklarına da girmiş Yahudi geleneğine göre Şit ikinci peygamber ve Âdem’in vârisidir. Yaşamını Mekke’de sürdürmüş, bir rivayete göre Kâbe’yi inşa etmiştir. Kendisine elli sayfa tutan vahiy gönderilmiş, burada belirtilen inanca kardeşi Kabil’in çocuklarından bir bölümü karşı çıkmıştır. Şit’in sakalı çıkan ilk insan olduğu, gene 912 yıl yaşadığı ve Ebu Kubeys Dağındaki bir mağarada, babasının yanına gömüldüğü de İslam kaynaklarında yer atan, Şit’e ilişkin rivayetler arasındadır.

Yorum yazın