Sirkezade İbrahim Efendi

Sirkezade İbrahim Efendi

Bursevi, türk bilgini (Bursa, ? -ay.y. 1682). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Eserlerinin incelenmesinden düzenli bir öğrenim gördüğü, özellikle insanın ruhî hayatiyle ilgili olaylar üstünde önemli çalışmalar yaptığı anlaşılıyor. Halveti tarikatmdandı. Bursa tekkesinde şeyhlik makamına kadar yükseldiği kaynaklarda belirtilir. İbrahim Efendi, ruhî olayların incelenmesi konusunda önemli bir adım attı ve insanın iç hayatını, davranışlarıyle açıklamağa çalıştı: Menazilü’r-Ruh (İnsan Ruhunun Aşamaları); İlmii Ahvalü’r-Ruh (Ruhun Hallerini İnceleme Bilimi); Kitabii Sırrü’r-Ruh (Ruh Sırlarının Kitabı); Kitabü Ruh ve’n-Nefs (Ruh ve Nefs Kitabı), Bâbü’l-Fütûh fi Ah-vali’r-Ruh (Ruhun Halleri Hakkında Yorumlar Bölümü).

Yorum yazın