Simon Bolivar Kimdir

Simon Bolivar Kimdir

Simon Bolivar (1783-1830)
Güney Amerika’da, Bolivar’ın kişiliği efsaneleşmiştir: Venezuela, Kolombiya, Bolivya ve Peru’yu İspanyol boyunduruğundan kurtaran kahramandır.
• Simón Bolivar, 1783’te Caracas’ta doğdu; Venezuelalı varlıklı bir ailedendi. XVI. yy’ dan beri Amerika’da oturan toprak sahipleri, İspanya’nın uzaktan ülkelerinin iç işlerine karışmasına dayanamıyorlar ve 1789 Fransız Devrimi’nin yeni düşüncelerini ve Jean-Jacques Rousseau’nun kuramlarını gönülden benimsiyorlardı.
• 1805’te Avrupa’ya yaptığı bir gezi sırasında, genç Bolivar, yurdunu İspanyol boyunduruğundan kurtarmak için ant içti. 1807’de yurda dönüşünde, hükümeti devirmek için yaptığı ilk girişim başarısızlıkla sonuçlandı. 1808’den sonra, İspanya’da Bourbon sülalesinin devrilmesi, Güney Amerika’lı ayaklanmacılara yeni bir umut ışığı yaktı.
• 1811’de Venezuela, bağımsızlığını ilan etti; Bolivar hemen, vargücüyle kralcı birliklerle savaşıma girişti. Ne var ki, 1812’de İspanyollar üstünlüğü yeniden ele geçirdiler ve geleceğin kurtarıcısı, Yeni Granada’ya (bugünkü Kolombiya) kaçmak zorunda kaldı. Kısa süre sonra, yeniden küçük ordusunun başına geçti, Venezuela’ya saldırdı ve Caracas’ı aldı (1813). O tarihten sonra efsanevi Libertador (kurtarıcı) unvanını aldı.
• Bununla birlikte, kesin başarı henüz sağlanamamıştı; bitmez tükenmez çekişmeler ülkeyi bölüyordu: Venezuela cumhuriyeti, ancak 1816’da ilan edilebildi. Hükümetiyle birlikte Orinoco ırmağı kıyısındaki Angostura’ya yerleşen ve burada gerçek bir askeri üs kuran Bolivar, kurtarıcılık görevini bırakmadı. 1819’da yeni savaşımlardan sonra, Büyük Kolombiya Cumhuriyetini (Venezuela, Ekvador ve bugünkü Kolombiya’dan oluşuyordu) ilan etti. Kısa süre sonra, 1822’ de Quito ilini, Peru’yu (1824) ve Yukarı Peru’yu (buralara onun anısına «Bolivya» adı verildi) aldı.
• O tarihten sonra bağımsızlığa kavuşan bütün bu ülkeler bir cumhuriyet halinde birleşti ve Bolivar cumhurbaşkanı oldu. 1826’da Bolivar, kurtulan çeşitli devletler arasında siyasal bir bağlaşma sağlamak umuduyla Panama kongresini düzenledi; ne var ki, yapay olarak bir araya gelen bu devletler arasındaki derin ayrılıklar nedeniyle, tasarıları başarısızlığa uğradı. Cesareti kırılan ve hasta olan Latin Amerika kahramanı, 1830’da siyasal iktidardan vazgeçti ve aynı yıl öldü. O tarihten başlayarak, kurduğu düşün tersine. Büyük Kolombiya’nın üç devlete (Kolombiya, Ekvador ve Venezuela) ayrılmasına karşın, Bolivar adı efsaneleşti.

Yorum yazın