Seyid Münip Efendi

Seyid Münip Efendi, türk din bilgini (XVIII. yy.). Gaziantep’te doğdu. Dört yaşında öğrenime başladı. Gaziantep’te ve daha senra İstanbul’da zamanın ünlü hocalarından Arapça ve İslâm ilimleriyle birlikte biyoloji ve matematik öğrendi. Huzur derslerine mukarrir olarak katıldı (1781). 1789’da toplanan mukarrirler meclisinde mukarriklik yaptı. Eserleri: Kavaid-i Edebiye (Edebiyat Kuralları); Hulâsat-ün-Nukul fVl Edeb (Edeb Hakkında Nakledilenlerin özeti); Münşeat (Nesirler). [M]

Yorum yazın