Şevket Turgut Paşa

Şevket Turgut Paşa

Türk kumandanı (İstanbul ? – ay.y. 1924). Harbiyeyi erkânıharp yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. İkinci Meşrutiyette (1908) Kosova ordu kumandanıydı. Arnavutluk ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. Balkan savaşında Trakya’da kolordu kumandanlığı yaptı. Romanya’da askerî delege olarak bulundu. Birinci Dünya savaşı ve mütareke yıllarında Damat Ferid Paşa kabinesinde Nafia ve Harbiye nazırıydı. Millî Mücadeleden yana olduğu için emekliye sevk edildi.

Yorum yazın