Şerif Mehmed Efendi

Şerif Mehmed Efendi

Türk din adamı (İstanbul 1552 – ay.y. 1631). Şeyhülislâm Zekeriya Efendiden mülâzamet aldı. Zekeriya Efendinin kazaskerliği sırasında, onun tezkireciliğini yaptı (1582). Çeşitli medreselerde müderrisliklerde bulundu. Süleymaniye müderrisiyken Halep kadılığına tayin edildi (1604). Galata (1606), Şam (1608), Mekke (1610), Edirne (1615), Mısır (1616) ve İstanbul (1618) kadılıklarında bulundu. 1619’da Anadolu kazaskerliğine getirildi. Rodosçuk (Tekirdağ) kazası arpalık verilerek emekliye ayrıldı (1621). Sâdâttan bir kadıyı dövdürdüğü için veziriazam Mere Hüseyin Paşaya karşı ayaklanan ve Fatih camii vakası denen olaya (7 haziran 1623), öteki ilmiye ricaliyle birlikte katıldı. Olayın bastırılmasından sonra, arpalıkları geri alındı ve Bursa’ya sürüldü. Murad IV’ün cülusunda affedildi ve arpalıkları geri verildi. İkinci defa Anadolu kazaskerliğine tayin edildi (1624). Nakibüleş-raf ve dört ay sonra Rumeli kazaskeri oldu (1625). [M])

Yorum yazın