Serhas Kimdir

Serhas Kimdir

XERXES I, (Persçe: Khşayarşa). Pers kralı (İÖ 486-465). Pers Kralı I. Darius’un (İÖ 550-486) oğludur. Henüz 12 yaşındayken yönetimde deneyim kazanması için Ba-bil’e gönderildi. Babasının ölümü üzerine tahta çıktığında (İÖ 848) Baktria’da bir ayaklanma ile karşılaştı. İÖ 485’te bu ayaklanmayı bastırdı ve buraya satrap olarak kardeşi Akhaemenes’i atadı. İÖ 482’de bu kez Babilliler ayaklandılar ve Satrap Zophyros’u öldürdüler. Babil’e gelen Pers komutanı Megabazos ayaklanmayı bastırdı. Esagila Tapınağı’nda bulunan Marduk’un heykelini, tapınakları ve büyük zigguratı yıkıma uğrattı. Babil ülkesini ekonomik ve yönetel açıdan bölgelere ayırdı. Babasının Yunanistan’da uğradığı yenilginin öcünü almak için harekete geçen Xerxes, İÖ 840’de Sardeis’-ten (bugün Sart) harekete geçti. Çanakkale üzerine kurdurduğu iki köprüden askerlerini Kuzey Yunanistan’a çıkarırken, donanma da denizden orduya eşlik etti. Pers Donanması, Yunan Donanması’na Euboia Adası’nın kuzeyinde yer alan Ar-temision Burnu’nda yenilgiye uğradı. Bunun üzerine Pers Ordusu Atina’yı kuşattı ve ele geçirdi. Kent baştan başa yakılıp yıkıldı. Bu arada Salamis Körfezi’ne çekilmiş olan Pers Donanması, Yunan Do-nonması’nca ağır bir yenilgiye uğratıldı (28 Eylül 480). Bu durum üzerine Xerxes, Yunanistan’dan Anadolu’ya geldi ve kışı geçirmek üzere Sardeis’te konakladı. İÛ 479’daki seferde Pers Başkomutanı Mar-donios savaş alanında öldürülerek Pers-ler kesin bir yenilgiye uğratıldılar. Böyle-ce Persler Yunanistan’dan çekiliş oldular.

I. Xerxes bu yenilginin ardından saygınlığım yitirdi ve bir süre daha tahtta bulunduysa da İÖ 465 yazında amcası Artaba-nos ve hadımağası Aspamithres’ce (Mith-radates) gece yatağında öldürüldü. Yerine bir dizi taht kavgasından sonra küçük oğlu I. Artaxerxes geçti.

Yorum yazın