Sergey Prokofyev Kimdir

Sergey Prokofyev Kimdir – Sergey Prokofyev Hayatı Hakkında Bilgiler

Rus bestecisi (Sontsovka, 1891- Moskova, 1953).
On üç yaşına kadar ailesinin köydeki arazisinde yaşayan Sergey Prokofyev, müzik sanatım iyi bir piyanocu olan annesi Maria Prokofieva’dan öğrendi ve kısa sürede müzik, ilgilendiği tek şey haline geldi. İlk müzik parçasını beş yaşındayken oluşturan Prokofyev, sekiz yaşındayken Moskova’da Faust’ un bir gösterimine katılmıştı. Sahnelemenin genişliğinden, lirik tiyatronun gücünden etkilenerek bir opera yazdı. Dev olarak adlandırdığı bu yapıtın librettosunu, müziğini ve sahnelemesini kendisi oluşturdu. İki yıl sonra, yapıtım yönetti ve yeni bir opera bestelemeye koyuldu (Issız Adalar). Bu arada Gliere’in (1875-1956) öğrencisi oldu ve onun tarafından Glazunov’a (1865-1936) tanıştırıldı.
Petersburg Konservatuvarı’na yazılan Prokofyev, burada Liadov, Rimski-Korsakov ve Vitol’ün öğrencisi oldu. Ustalarının pedagojik akademiciliğiyle pek bütünleşemeyen besteci, klasik öğretimin baskısına beceriksizce karşı çıkıyordu ve bu durumu tekniğini borçlu olduğu Yesipova ve orkestrayı tanımasına yardımcı olan Çerephin’le yaptığı çalışmalar sayesinde dengeleyebiliyordu. Böylelikle yaşadığı dönemin müzik ve sanat yaşamına dalan besteci, 1. Piyano Konçertosu, Toccata ya da Kumarbaz gibi son derece çeşitlilik gösteren yapıtlarda yavaş yavaş oluşan yeni bir dille kendini kabul ettirdi.

Debussy, R Strauss, Skryabin, Schönberg gibi bestecilerin yapıtlarını inceleyerek bunlardan kısa bir süre için etkilendi.

S.S.C.B’NE DÖNÜŞ

1917’den 1933’e kadar Avrupa’da yolculuk yapan Prokofyev, Diaghilev’ le tanıştı ve onun için baleler besteledi; operanın yanı sıra bunlar da Prokofyev için bir araştırma alanı oluşturuyordu. Çelik Adım (1925). Ateş Perisi (1922-1925) bu çalışmaların-dandır. Bütün bu etkinliklere karşılık Prokofyev, Avrupa’ya pek alışamamıştı; 1927’de S.S.C.B’ne yaptığı bir geziden sonra, 1933’te buraya kesinlikle yerleşmeye karar verdi. İşte bu tarihten sonra, önünde çok verimli bir yoğun çalışma dönemi açıldı ve bunun sonucunda müzikçi büyük boyutlu yapıtlar oluşturdu: Savaş ve Barış (1941-1942), Has Bir Adam (1947-1948) gibi operalar; Romeo ve jülyet (1935), Taştan Çiçek[1949) gibi baleler; Aleksandr Nevski (1938), Barış Bekçisi (1950) gibi kantatlar. Sovyet döneminin başlıca özelliği, temelde, açık seçildikten, giderek artan yalınlıktan oluşmuş, ritimlerde ve klasik ama özgün biçimlere bağlılıkta kendini belli eden bir klasisizmdir. Gösteri biçimleri sayılan opera ve baleye düşkünlüğüne karşın Prokofyev, senfonik müzikten uzaklaşmadı. Bı anlayış içinde, besteci ilk yapıtların senfonik bir tarzda yeniden ele aldı Ateş Perisi operası 3. Senfoni’ye Müsrif Oğul 4. Senfoni’ye dönüştü Daha başka yapıtlarını da süit biçiminde ele aldı: İskit Süiti; Üç Porta kalın Aşkı; Teğmen Kije (film müziği 1934); Romeo ve jülyet. Son olarak, il] ustalarının etkilerinin birçok yapıtımı kökeninde yer aldığı görülür: Bunla: arasında çok sayıda piyano parçaları, dokuz sonat, piyano ve keman içiı sonatlar; piyano, keman, viyolonse için konçertolar, iki telli çalgılar dörtlüsü, divertimentolar ve uvertürleı vardır.

Yorum yazın