Şemsettin Yaman Candar

Şemsettin Yaman Candar

Candaroğulları beyliğinin kurucusu (XIII. -XIV. yy.). Selçuklu şehzadelerinden Rük-ııeddin Kılıç Arslan, İlhanlIların Kastamonu valisi olan Muzafferüddin Yavlak Arslan ile birleşerek isyan ettiği zaman Şemseddin Yaman Candar onlara karşı çıktı; Rükneddin Kılıç Arslan’m eline esir düşen selçuklu sultanı Gıyaseddin Mesud’u kurtardı ve Muzafferüddin Yavlak Arslan’ı öldürdü (1292). ilhanlı hükümdarı Keyhatu, Şemseddin Yaman Candar’ı Kastamonu valisi tayin etti. Şemseddin Yaman Candar, Kastamonu’yu Yavlak Arslan’m oğlu Mehmed’in elinden alamadı, sadece Eflâni yörelerini ele geçirebildi. (M)

Yorum yazın