Şemseddin Ziya Bey Kimdir

Şemseddin Ziya Bey Kimdir

Şemseddin Ziya Bey (d. 12 Ekim 1882, İstanbul – ö. 1925, İstanbul), Hacı Arif Bey’den sonraki dönemin büyük şarkı bestecilerinden.

Celaleddin Paşa’nın oğludur. Mekteb-i Sultani’yi (sonradan Galatasaray Lisesi) bitirdi. Aynca özel öğretmenlerden ders aldı. II. Abdülhamid döneminde, 1898’den başlayarak beş yıl Şehzade Abdülkadir Efendi’nin emir subaylığında bulundu. Daha sonra hünkâr emir subayı oldu. Saraydan ayrıldıktan sonra devlet memuru olarak çalışmaya başladı. Öldüğünde İstanbul vilayeti mektupçusuydu.

Hemen hemen yalnızca şarkı formunda yapıt veren Şemseddin Ziya Bey, güftelerinin çoğunu da kendi yazmıştır. Biri marş, öbürleri şarkı olmak üzere 25 kadar yapıtı bilinir. Bunlar genellikle lirik, akıcı, eski ezgilerin yinelenmediği yapıtlardır. Başlıca şarkıları arasında, “Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler” (hicaz), “Ne bahtımdır, ne yâr-i bîamandır” (hicaz), “Ey gonca açıl, zevkini sür fasl-ı baharın” (şedd-i araban), “Düşünür hep seni ruhum, düşünür bîpâ-yân” (şedd-i araban), “Ey hab-ı naza kanmayan nergis uyan, kat cana can” (şehnaz), “Ol şuh-i cefaperveri gördüm de bayıldım” (uşşak), “Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor” (mahur), “Ko sinem âteşe yansın” (neva) sayılabilir.

Yorum yazın