Şemseddin Sivasi Kimdir

Şemseddin Sivasi Kimdir

Şemseddin Sivasi, kara şemsî ya da kara şemseddin olarak da bilinir, tam adı ebu’s-SENA ŞEMSEDDİN AHMED BİN EBİL-BEREKAT MUHAMMED BİN ARİF HAŞAN EZ-ZİLİ (d. 1520, Zile – ö. 1597, Sivas), Halvetiye tarikatının Şemsiye(*) kolunun kurucusu Osmanlı mutasavvıf.

Öğrenimine Zile ve Tokat’ta başladı, icazet aldıktan sonra İstanbul’a gitti. Burada ünlü bilginlerden ders aldı. Müderrisliğe başladıktan kısa süre sonra görevden ayrıldı, Zile’ye yerleşti. Tokat’ta bulunan Halvetiye şeyhlerinden Necmeddin Şirvani’ye bağlandı, altı ay onun yanında kaldıktan sonra Zile’ye döndü. Sivas beylerbeyi Haşan Paşa’nın, yaptırdığı cami ve tekkede görev alması yolundaki çağrısını kabul ederek Sivas’a gitti. III. Mehmed’in Eğri Sefe-ri’ne katıldı. Seferden sonra Sivas’a dönerek yaşamının sonuna değin burada tarikatını yaymayı sürdürdü.

Şemseddin Sivasi aynı zamanda usta bir şairdi. Bir divan oluşturacak kadar şiiri ve yarısı manzum otuzu aşkın yapıtı vardır. Divan’ı (1984) dışında Menakıb-ı İmam-ı Azam (1874), Mevlid-i Nebi (1870, 1936), İbretnüma, Gülşenâbad, Süleymanname ve Heşt Behişt başlıca manzum yapıtlarıdır. Öbür yapıtları arasında, Menakıb-ı Çehar Yar-ı Güzin (1842, 1983), Menazilü’l-Arifin, Dairetü’l-Usul, Letaifü’l-Âyat ve Nüküşü’I-Beyyinat, Nakdu l-Hatır sayılabilir.

Yorum yazın