Şemseddin Şahmir

Şemseddin Şahmir

Keşmir’in ilk İslâm hükümdarı (öl. Keşmir 1349). Keşmir’e 1315’te geldi. Burada yerleşerek hindu racası Simhadeva’nm güvenini kazandı. Tibetli Rinçana’nın Keşmir’i ele geçirmesinden sonra onun vezin oldu. Rinçana’yı etkisi altına alarak onu müslüman yaptı. Rinçana’nın ölümünden sonra halefi Ad-nideva zamanında da vezirlik görevinde kaldı. Sarayda nüfuzu gittikçe arttı. Adni-deva ölünce iktidarı ele geçiren karısı Kota ile mücadele etti. Onu kendisiyle evlenmeğe mecbur etti. Böylece Keşmir tahtını ele geçirdi. Kendi adına hutbe okuttu. Keşmir halkını Islâmiyeti kabule zorladı. Çakk ve Makarî kabilelerini, ülkesindeki diğer kabilelerden üstün tutarak onları ordu ve sivil yönetimin başında önemli görevlere getirdi, ölümünden sonra yerine oğlu Çemşid geçti.

Yorum yazın