Selim Rauf Sarper

Selim Rauf Sarper

Türk devlet adamı (İstanbul 1899 – ay.y. 1968). İstanbul’da Robert kolejin orta kısmında okudu, Almanya’da Megde lisesini bitirdi (1917). Bir süre Berlin üniversitesi ide okudu, Türkiye’ye döndüğünde Adan ı’daki Fransız  Demiryolları şirketinde görev aldı. Şark istiklâl mahkemesinde zabıt kâtibi olarak devlet hizmetine girdi (1925). Dışişleri bakanlığında mütercim (1927), Odesa konsolos yardımcısı (1928), Moskova büyükelçiliği 3. kâtibi (1929), aynı yerde 2. kâtip (1930), Gümülcine konsolosu (1933), Odesa konsolosu (1935), Beılin konsolosu (1937), Bükreş büyükelçiliği müsteşarı (1939) oldu. Basın Yayın Genel müdürlüğüne getirildi (1940). Moskova büyükelçisi (1944), Roma büyükelçisi (1946), Birleşmiş Milletlerde Türkiye daimî delegesi (1947 – 1957), NATO konseyinde Türkiye daimî temsilcisi (1957-1959) olarak çalıştı. 1959-1960 Döneminde Dışişleri bakanlığı genel sekreterliği yaptı. 27 Mayıs ihtilâlinde Millî Biılik hükümetinin dışişleri bakanlığına getirildi (1960). Kurucu meclise seçildi (1961). Aynı yıl yapılan seçimler sonunda C.H.P. İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi ve İnönü’nün başkanlığındaki koalisyon hükümetinde dışişleri bakanlığı görevine getirildi. 1965 Seçimlerinde gene İstanbul’dan milletvekili seçildi. (M)

Etiketler:

Yorum yazın