Şehsuvar Bey

Şehsuvar Bey

Dulkadıroğulları beyi (Öl. Kahire 1472). Süleyman Beyin oğlu. Melik Arslan’ın kardeşi Şah Budak tarafından öldürülünce (1465), Dulkadıroğulları beyliğinin başına, Memlûkların yardımıyle Şah Budak ve Rüstem Bey geçti. OsmanlI devletinin desteğini sağlayan Şehsuvar Bey, beyliği eline geçirdi (1467); OsmanlIların yardımıyle emîr Kulaksız kumandasındaki memlûk ordusunu yendi ve Darende’yi aldı (1468). Memlûklarla birlik olan Ramazanoğullarına karşı savaştı. Sonra, atabek Özbek kumandasındaki bir memlûk ordusunu yendi. Ramazanoğullarınm elinde olan Payas ve Sis (Kozan) şehirlerini ele geçirdi; fakat emîr Yeşbey kumandasındaki memlûk ordusuna karşı koyamadı. Zamantı kalesine çekildi. Burada Memlûklulara esir oldu ve Kahire’ye götürülerek öldürüldü. (M)

Yorum yazın