Şefik Bey Kimdir

Şefik Bey Kimdir

Şefik Bey (d. 1819, İstanbul – ö. 1879), özellikle aklâm-ı sittede ve divani yazıda ünlü Osmanlı hattat. İlköğrenimini tamamladıktan sonra memur oldu. Hattatlığa olan hevesi nedeniyle kısa süre sonra memurluktan ayrıldı. Ali Vasfi’den aklâm-ı sitte dersleri aldı. Onun ölümü üzerine, teyzesinin kocası ünlü hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yanında yazısını geliştirdi. Mustafa İzzet 1845’te ikinci imamlığa atanınca öğretmenlik görevlerini öğrencisi Şefik Bey’e devretti. Kendisi de hattat olan Abdülmecid Sakız Adasında yaptırdığı bir cami için yazı levhaları hazırlamıştı. Bu levhaları yerine asması ve gerekirse yenilerini yazması için Şefik Bey’i Sakız’a gönderdi. Şefik Bey daha sonra, 1855 depreminde harap olan Uluca-mi’nin duvarlarındaki yazılan onarmak için hattat Abdülfettah Efendi ile birlikte Bur-sa’ya gitti ve üç buçuk yıl orada çalıştı.

Şefik Bey aklâm-ı sittede Hafız Osman okuluna bağlıydı. Celi aklâm-ı sittede önce hocası Mustafa İzzet’in yolunu, sonra da Mustafa Rakım okulunu benimsedi. Nesta-lik yazıyı da Ali Haydar Bey’den öğrenmişti. Celi divani ile o zamana değin görülmemiş, ilginç levhalar yazdı. Bunlardan birisi Bursa Ulucamisi’ndedir. Yapıtları arasında iki Kuran, sekiz Delâil-i Hayrat, sayısız murakka ve kıt’a vardır. İstanbul Ûniversi-tesi’nin (eskiden Harbiye Nezareti) Beyazıt Meydanı’na bakan dış kapısı üstündeki “Daire-i Umur-ı Askeriye” ibaresi ile bunun iki yanındaki Fetih Suresi âyetleri taş üstündeki yapıtlarının en önemlileridir.

Yorum yazın