Sebastien Münster

Sebastien Münster, alman kozmografyacısı ve ilâhiyatçısı (Ingelheim 1489 – Basel 1552). Fransisken keşişiydi; Reform’u kabul etti, Basel üniversitesinde İbranîce matematik okudu. İki cilt halinde, İbranîce bir İncil yayımladı (1534-1535); Elias Levita’nın ibranîce gramerini Latinceye tercüme etti. Münster, özellikle, 1544’te Basel’de yayımlanan ve içinde 471 gravür ile 26 harita bulunan Cosmgraphia Universalis’i (Evren Kozmografyası) ile ün kazandı. Bu alanda birçok yanlışı düzelttiği gibi, deprem, erozyon, tropik rüzgârlar, deniz akıntıları v.b. hakkında orijinal fikirler ileri sürdü. 1540’ta, Ptolemaios’m Geographia (Coğrafya) adlı eserini yeniden yayımladı. Ayrıca 142 harita çizdi. (L)

Yorum yazın