Sarı Süleyman Paşa

Sarı Süleyman Paşa

Türk devlet adamı (Hersek – Prepolye 7 – İstanbul 1687). Saray helvacılarmdandı, padişahın musahiplerinden dilsiz Tavşan Ağanın hizmetine girdi. Çavuşbaşı (1669) ve Fazıl Ahmed Paşanın kethüdası oldu. Fazıl Ahmed Paşanın ölümünden sonra büyük imrahor (1676) ve vezirlikle sadaret kaymakamlığa getirildi (1684). Bir süre sonra da Lehistan cephesi serdarı oldu. Burada Lehlileri başarıyle püskürttü. 1685’te de sadrazam tayin edildi. Sadrazamlığında serdanekrem olarak Avusturya cephesinde bulundu. Budin’in Avusturyalılar eline düşmesine (1686) engel olamadı ve Şikloş’ta AvusturyalIlara yenildi (1687). Kapıkulu ocakları sadrazam aleyhine ayaklandı. Siyavuş Paşa sadrazamlığa getirildi. Süleyman Paşa İstanbul’a kaçarak mührü hümayunu padişaha verdi. Birkaç gün sonra da padişah tarafından boğduruldu.

Yorum yazın