Sami Yetik Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Sami Yetik Kimdir – Sami Yetik Hayatı ve Eserleri – Sami Yetik Resimleri

Sami Yetik ressam (İstanbul 1878-ay.y. 1945). Kuleli Askeri Lisesi’nde okuduğu sıralarda ressam Osman Nuri Paşa’dan aldığı derslerle resme ilgi duydu. 1896’da Harbiye’ye girdikten sonra Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu. 1899’da Eyüp’teki Baytar Askeri Rüştiyesi’ne resim öğretmeni oldu. Bir yıl sonra Sanayi-i Nefise Mek-tebi’ne (Güzel Sanatlar Akademisi) girerek Valeri’den ders aldı. Burayı bitirince Tevfik Paşa’nın yardımıyla Paris’e gitti. 1910-1912 arasında Jean-Paul Laurens’in atölyesinde çalıştı. İstanbul’a dönüşünde Kuleli Askeri Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. Balkan Savaşı sırasında Bulgar-lara tutsak düştü. Birinci Dünya Savaşı sırasında Boğaz’da yakından izlediği savaş sahnelerini resimledi. 1940’ta yayımladığı Ressamlarımız adlı kitabında asker sanatçıların kişiliklerini ve yaşamlarını inceledi. Türk çağdaş resim sanatında daha çok savaş ressamı olarak tanındı. Özellikle Kurtuluş Savaşını konu alan resimlerinde kendine özgü renk anlayışı

içersinde savaşın dramatik etkisini yansıttı. Kişisel sergiler açmaktan kaçınan Yetik, izlenimci ve geç izlenimci (post empresyonist) anlayışla gerçekleştirdiği resimlerinde gerçeğe yakın bir doğa bulunur, insan figürlerini ayrıntıya girmeksizin kendinde bıraktığı izlenimle tuale yansıtırken serbest fırça tekniği kullanır.

 

Başlıca eserleri: ihtiyar Portesi (1905), Kurtuluş Savaşında Türk Askerleri (1917), Tuna Önünde (1917), İsmailtepe Muharebesi (1917), Keşif Kolu (1917), Karlı Manzara (1922), Eski Ankara Samanpazan (1926), Bergama’da Sabah (1939), Zekeriya Köyünden (1940), Kolej Sırtlarında Sabah (1944), Kitap: Ressamlarımız (1940).

Yorum yazın